Prawo rodzinne

W sprawach rodzinnych Kancelaria reprezentuje Klientów w zakresie:

  • orzeczenie rozwodu bądź separacji
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą bieżącą i wsteczną, 
  • alimentów na utrzymanie małoletniego od rodziców i dziadków a także przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny na rzecz współmałżonka, 
  • ustalenie kontaktów rodzica lub dziadków z małoletnim, 
  • ustalenie miejsca zamieszkania  dziecka
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej – ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, 
  • związanych z pochodzeniem dziecka  – ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, 
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
  • przymuszenia do wykonywania kontaktów z dzieckiem poprzez zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej

W tej kategorii spraw zakres usług obejmuje reprezentację w sprawach jako  pełnomocnik Stron przed Sądami, prowadzenie negocjacji, uczestniczenie w przygotowaniu ugód mediacyjnych i porozumień rodzicielskich.